влияние & Език на тялото

Гледайте този беден човек шоу отвращение & гняв микро израз на “моминско”

Това е церемонията по роза така, ако знаете шоуто, това е, когато момичето ще даде на момчетата роза и ако искат да останат в шоуто, ако искат да продължат взаимоотношенията с това моминско, те не искат да се прибера вкъщи. Те искат да се получи, че роза ...