Види оваа сиромашна човек шоу гадење & лутина микро изразување на “на Bachelorette”

Ова е церемонијата на роза, па ако знаете на шоуто, ова е кога девојката ќе даде момци роза и ако тие сакаат да останат на шоуто, ако тие сакаат да ги извршуваат на односи со таа bachelorette, тие не сакаат да се вратат дома. Тие сакаат да се добие дека роза ...

Види оваа сиромашна човек шоу гадење & лутина микро изразување на “на Bachelorette” 2015-02-08T03:56:46+00:00