Voorwaarden & Voorwaarden

Voorwaarden & Voorwaarden 2016-03-30T14:15:13+00:00

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden voor gebruik, die samen met ons privacybeleid de Elestrad Media Inc.‘S relatie met u in verband met deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, aarzel dan niet gebruik van onze website.

De term ‘Ignited Wealth’ of ‘Elestrad Media Inc.‘Of‘ons’of‘wij’verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de maatschappelijke zetel is c.p. 99065 Longueuil, Qc, Canada, J4N 0A5. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en wij uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waar zijn wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, kijken, uitstraling en afbeeldingen. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden.
  • Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom van, of in licentie gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd, kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Canada.