vplyv & Reč tela

13 Odhalenie Body Language gest

pri komunikácii, váš mozog automaticky zahŕňa ruky sprostredkovať myšlienky a emócie, bez toho aby ste to vôbec vedeli. v [...]